SJU TRÄDGÅRDAR

Mer om     TRÄDGÅRDAR


Länkar

Hannu Sarenström             www.hannusarenstrom.com

Slottsträdgårdmästaren       http://gardener.blogg.se/

Trädgårdsspanaren             http://gardener.blogg.se/spaning/

UPPMÄLBY

PELARGONTRAPPAN

STORÄNGEN

KÄRRET

HAMMARSTUGAN

ARKEN

BELLMANMUSEET

Sju ägare till sju mycket olika trädgårdar har bildat sällskapet Sju Trädgårdar.

Sällskapets syfte har främst varit att utbyta erfarenheter, glädjas, inspireras och lära av

varandra och i mån av tid ta emot besökare för visningar i olika form.

Tre av trädgårdarna finns i Stockholmsområdet och fyra i Sörmland -inom

en timmes resa från Stockholm.

Visningarna har olika längd och koncepten liksom maxantalet besökare varierar från trädgård till trädgård. På hemsidan finns kontaktuppgifter och de individuella beskrivningarna till resp. trädgård. Avgiften för att besöka en av de sju är 100 kronor per person. Minimikostnaden för en grupp är 1000 kronor.

Om någon form av förtäring önskas, tillkommer en avgift enligt överenskommelse.  


Seven owners of seven very different gardens have formed the society of Seven Gardens.

The aim primarily has been to be inspired, exchange ideas as well as to welcome

visitors as far as time admits.

Three gardens are in the Stockholm area and four within approx. an hour from Stockholm.

The displays, the sizes and concepts vary.

The site includes information about each individual garden.

The charge for a visit is the same in all gardens.

100 sek/visitor. Minimum cost/group is 1000 sek.

STARTSIDA